Trường : TRƯờNG THPT NGUYễN ĐìNH CHIểU
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 11/03/2019

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 Lưu Nguyễn Quang Lưu Nam  
2 Lộc Nguyễn Vĩnh Lộc Nam  
3 Phượng Nguyễn Thị Xuân Phượng Nam  
4 Thục Nguyễn Thị Minh Thục Nam  
5 Hương Đào Thị Thu Hương Nam  
6 Linh.L Linh.L Nam  
7 Lệ Lệ Nữ  
8 Phong Bùi Văn Phong Nam  
9 Sanh Đỗ Châu Sanh Nam  
10 Dũng Nguyễn Dũng Nam  
11 Thủy Trần Thị Lệ Thủy Nam  
12 Tài Nguyễn Văn Tài Nam  
13 Hòa Nguyễn Minh Hòa Nam  
14 Chi Hà Thị Chi Nam  
15 Dung Hạnh Dung Nam  
16 Minh Nguyễn Thị Tuyết Minh Nam  
17 Xinh Lê Thị Xinh Nam  
18 Thảo.T Thảo.T Nữ  
19 Kha Nguyễn Hà Minh Kha Nam  
20 Cường Nguyễn Văn Cường Nam  
21 ThuỷA Nguyễn Thị Thanh ThuỷA Nam  
22 Nhàn Lê Thị Kiều Nhàn Nam  
23 Thảo Lê Thị Thu Thảo Nam  
24 Hiếu Lê Thị Chí Hiếu Nam  
25 Nữ Nguyễn Lê Mỹ Nữ Nam  
26 Hoa Nguyễn Th Hồng Hoa Nam  
27 Trang Lê Khưu Đài Trang Nam  
28 Tuyết Lê Thị Ngọc Tuyết Nam  
29 Cảnh Nguyễn Thanh Cảnh Nam  
30 Linh Nguyễn Thị Cẩm Linh Nam  
31 Nguyệt Lê Thị ánh Nguyệt Nam  
32 Hạnh Phan Nguyệt Hạnh Nam  
33 Phương Nguyễn Thanh Phương Nam  
34 ThủyV Trần Thị Thủy Nam  
35 Tuyến Bùi Quan Tuyến Nam  
36 Nghĩa Lý Thị Bích Nghĩa Nam  
37 Hồng Trần Thị Lý Hồng Nam  
38 Thiêng Trương Thành Thiêng Nam  
39 Phùng Đoàn Hữu Phùng Nam  
40 Thúy Bùi Thị Thanh Thúy Nam  
41 Ba Nguyễn Đức Ba Nam  
42 Nhâm Võ Đình Nhâm Nam  
43 Ý Trần Như Ý Nam  
44 Bách Vĩ Bách Nam  
45 Thu Hà Nam  
46 Cẩm Cẩm Nam  
47 Sơn Nguyễn Thành Sơn Nam  
48 Liễu Võ Nữ Thúy Liễu Nam  
49 Cẩn Ngọc Cẩn Nữ  
50 Gia Lê Quốc Gia Nam  
51 Quân Trần Minh Quân Nam  
52 Quyên Quyên Nam  
53 MinhTD Trần Đức MinhTD Nam  
54 Tiến Võ Thành Tiến Nam  
55 Đức Cù Minh Đức Nam  
56 TàiTD Triệu Đức TàiTD Nam  
57 Ngọc Diệp Minh Ngọc Nam  
58 Khiêm Khiêm_TD Nam  
59 Học Học Nam  
60 HạnhT Cô Hạnh Nam  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Created by TKB Application System 9.0 on 09-03-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net