Trường : TRƯờNG THPT NGUYễN ĐìNH CHIểU
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 03/09/2019

Thời khóa biểu lớp: 11A1 - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Sinh vat Vat ly KTCN Lich su Vat ly
2 Hoa hoc Dia ly GDCD Sinh vat Ngoai ngu Tin hoc
3 Hoa hoc Tin hoc Van hoc Van hoc Ngoai ngu Toan
4 Toan Ngoai ngu Toan   Van hoc Hoa hoc
5 Toan Ngoai ngu Toan   Van hoc Sinh hoat

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.1 on 30-08-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 62511017 - Website: www.vnschool.net