Trường : TRƯờNG THPT NGUYễN ĐìNH CHIểU
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 03/09/2019

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 Lưu Nguyễn Quang Lưu Nam  
2 Lộc Nguyễn Vĩnh Lộc Nam  
3 Phượng Nguyễn Thị Xuân Phượng Nam  
4 Thục Nguyễn Thị Minh Thục Nam  
5 Hương_L Đào Thị Thu Hương Nam  
6 Lệ Trần Thị Ngọc Lệ Nam  
7 Phong Bùi Văn Phong Nam  
8 Sanh Đỗ Châu Sanh Nam  
9 Dũng Nguyễn Dũng Nam  
10 Thủy Trần Thị Lệ Thủy Nam  
11 Tài Nguyễn Văn Tài Nam  
12 Hòa Nguyễn Minh Hòa Nam  
13 Chi Hà Thị Chi Nam  
14 Dung Nguyễn Thị Hạnh Dung Nam  
15 Minh Nguyễn Thị Tuyết Minh Nam  
16 Xinh Lê Thị Xinh Nam  
17 Thảo.T Luu Thị Thu Thảo.T Nam  
18 Kha Nguyễn Hà Minh Kha Nam  
19 Cường Nguyễn Văn Cường Nam  
20 ThuỷA Nguyễn Thị Thanh ThuỷA Nam  
21 Nhàn Lê Thị Kiều Nhàn Nam  
22 Thảo Lê Thị Thu Thảo Nam  
23 Hiếu Lê Thị Chí Hiếu Nam  
24 Nữ Nguyễn Lê Mỹ Nữ Nam  
25 Hoa Lê Thị Hồng Hoa Nam  
26 Trang Lê Khưu Đài Trang Nam  
27 Tuyết Lê Thị Ngọc Tuyết Nam  
28 Cảnh Nguyễn Thanh Cảnh Nam  
29 Linh Nguyễn Thị Cẩm Linh Nam  
30 Nguyệt Lê Thị ánh Nguyệt Nam  
31 Hạnh Phan Nguyệt Hạnh Nam  
32 Phương Nguyễn Thanh Phương Nam  
33 Thủy_V Trần Thị Thủy_V Nam  
34 Tuyến Bùi Quan Tuyến Nam  
35 Nghĩa Lý Thị Bích Nghĩa Nam  
36 Hồng Trần Thị Lý Hồng Nam  
37 Thiêng Trương Thành Thiêng Nam  
38 Phùng Đoàn Hữu Phùng Nam  
39 Ba Nguyễn Đức Ba Nam  
40 Nhâm Võ Đình Nhâm Nam  
41 Ý Trần Như Ý Nam  
42 Bách Bùi Thị Vĩ Bách Nam  
43 Nguyễn Thị Thu Hà Nam  
44 Cẩm Trần Thị Thanh Cẩm Nam  
45 Sơn Nguyễn Thành Sơn Nam  
46 Liễu Võ Nữ Thúy Liễu Nam  
47 Cẩn Nguyễn Thị Ngọc Cẩn Nam  
48 Gia Lê Quốc Gia Nam  
49 Quân Trần Minh Quân Nam  
50 Quyên Trương Thị Quyên Nam  
51 MinhTD Trần Đức MinhTD Nam  
52 Tiến Võ Thành Tiến Nam  
53 Đức Cù Minh Đức Nam  
54 TàiTD Triệu Đức TàiTD Nam  
55 Ngọc Diệp Minh Ngọc Nam  
56 Khiêm Lê Quang Khiêm Nam  
57 Học Phạm Thái Học Nam  
58 Hạnh_To Cô Hạnh Nam  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Created by TKB Application System 10.1 on 30-08-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 62511017 - Website: www.vnschool.net