Những câu chúc 20 11 ý nghĩa và cảm động gửi đến thầy cô nhân ngày nhà giáo việt nam 4

Phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016

Thứ hai - 26/10/2015 04:58

SỞ GD&ĐT BÌNH ĐỊNH
   TRƯỜNG THPT
NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:          /BC-THPT.NDC                    An Nhơn, ngày 03 tháng10  năm 2015
 
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016
A. Đặc điểm tình hình:
1) Cán bộ, giáo viên:
+ Tổng số cán bộ công nhân viên hiện nay: 65 người. Trong đó Ban Giám hiệu: 02 giáo viên: 55 giáo viên ( biên chế: 48, hợp đồng dạy tiết: 7); 08 nhân viên.                                                                                         
+ Trình độ chuyên môn : 05 thạc sĩ;  55 cử nhân; 02 trung cấp.
+ Chi bộ Đảng: có 26 đảng viên.
+  Công đoàn: có 58 công đoàn viên.
+ Đoàn trường: có 01 Chi đoàn giáo viên và 28 Chi đoàn học sinh.
2) Lớp, học sinh:
Toàn trường có 1028 học sinh với 28 lớp. Trong đó, khối 10: 388 hs/10 lớp; Khối 11: 330 hs/9lớp và Khối 12: 310 hs/9lớp.
3) Những thuận lợi, khó khăn của nhà trường:
 + Thuận lợi:
- Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Sở Giáo dục và Đào tạo; của Thị ủy, UBND thị xã An Nhơn.
- Đội ngũ giáo viên năng nổ, tâm huyết với nghề, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác.
- Đa phần học sinh ngoan, hiền, có chí vươn lên trong học tập và tu dưỡng đạo đức.
- Trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ dạy học cơ bản đáp ứng được yêu cầu.
+ Khó khăn:
- Vì là trường xét tuyển nên chất lượng đầu vào rất thấp, điều kiện học tập của đa số học sinh khó khăn;
- Phần lớn gia đình phụ huynh ít quan tâm đến việc học, tu dưỡng đạo đức của con cái;
- Cơ sở vật chất: phòng học thiếu; phòng dạy vi tính, thư viện chưa đạt chuẩn; trang thiết bị thí nghiệm thực hành chưa đáp ứng yêu cầu cho công tác dạy và học.
B. Phương hướng nhiệm vụ
I. Nhiệm vụ trọng tâm
1. Đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục đào tạo
Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của tỉnh, của Sở GD và ĐT Bình Định triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục; tăng cường hiệu quả công tác tự kiểm tra; tổ chức tốt các kỳ thi trong năm học theo hướng đổi mới căn bản, toàn diện.
Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; thực hiện nghiêm túc “3 công khai” trong trường học.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Củng cố và tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học,...
2.  Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục và đào tạo
Tiếp tục hưởng ứng, triển khai và thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với việc đổi mới giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng giáo dục.
Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị sống và kĩ năng sống; giáo dục thể chất - y tế trường học; giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong học sinh.
Tiếp tục thực hiện tích hợp ở một số nội dung môn học và các hoạt động giáo dục: tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục phòng chống tham nhũng; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.
Tập trung đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện nội dung dạy học theo hướng tinh giản; xây dựng và triển khai dạy học các chủ đề tích hợp liên môn; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng tốt kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp tạo ra sự chuyển biến cơ bản về tổ chức hoạt động dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.
Quan tâm phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán; tăng cường vai trò và hiệu quả hoạt động của tổ/nhóm bộ môn trong xây dựng chương trình, kế hoạch năm học; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc tổ chức, phối hợp giáo dục toàn diện và quản lý học sinh. Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học thông qua công tác bồi dưỡng do Sở triển khai, thông qua dự giờ thăm lớp, tổ chức thao giảng, hội thảo. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giáo dục theo chủ đề, chủ điểm, giáo dục truyền thống, giáo dục ngoài giờ lên lớp; xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện tốt kỷ cương nề nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả.
Tổ chức tốt công tác dạy nghề, hướng nghiệp cho học sinh; Tổ chức dạy thêm học thêm theo đúng quy định của tỉnh.
Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp gắn với các phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm đảm bảo tính linh hoạt về hình thức dạy học, hình thức kiểm tra, đánh giá, rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xã hội của học sinh.
Tổ chức ôn tập cho học sinh để tham gia tốt các cuộc thi: Tốt nghiệp; Học sinh giỏi văn hoá; Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật cho học sinh trung học; Thể dục - thể thao; Giải Toán, tiếng Anh trên mạng…
3. Phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
Tiếp tục tổ chức thực hiện quy định đạo đức nhà giáo và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; quy định về dân số, kế hoạch hóa gia đình cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục; tăng cường hiệu quả công tác tự kiểm tra.
Quản lý hồ sơ công chức, viên chức theo quy định của Ngành. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu đội ngũ của trường đảm bảo tin cậy, khai thác, sử dụng hiệu quả.
4. Tài chính, cơ sở vật chất
Thực hiện thu chi tài chính đúng quy định. Thực hiện tốt 3 công khai. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nhà nước và xã hội cho giáo dục.
Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục; vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng cơ sở vật chất, cải tạo cảnh quan môi trường đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh để thu hút học sinh đến trường.
Tiếp tục tham mưu với Sở GDĐT để đầu tư xây dựng thêm cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị dạy học để tiến tới xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2020.
5. Công tác thi đua, khen thưởng
Thực hiện việc đăng ký thi đua đầu năm học (danh hiệu tập thể, cá nhân) và làm đủ các hồ sơ theo quy định của công tác thi đua mà Sở hướng dẫn. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác một cách hiệu quả. Chấp hành tốt chế độ báo cáo theo quy định của các cơ quan quản lý.
II. Các nhiệm vụ cụ thể
1. Nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động của Ngành
 - Tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.
- Rà soát, xây dựng lại các nội quy, quy định của trường và tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; tổ chức ký cam kết thực hiện có hiệu quả các quy định đó.
2. Tăng cường kỷ cương, nề nếp
- Tổ chức tốt “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học” nhằm giúp học sinh, nhất là học sinh lớp 10 làm quen với thầy cô giáo, bạn bè, điều kiện học tập và phương pháp dạy học trong nhà trường, tạo nên môi trường học tập thân thiện, tích cực và hiệu quả cho học sinh. Thông qua tuần sinh hoạt tập thể, lồng ghép giáo dục Luật an toàn giao thông, Luật phòng chống ma tuý, nội quy nhà trường.
- Kiện toàn lại các tổ chuyên môn, đoàn thể. Biên chế lại các khối, lớp học sớm ổn định ngay từ đầu để thực hiện tốt các hoạt động giáo dục.
- Thường xuyên phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, lực lượng công an, các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương trong công tác giáo dục học sinh.
3. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
- Khẩn trương đưa các công trình xây dựng mới vào khai thác sử dụng, như: Phòng học bộ môn, sân thể dục, nhà vệ sinh học sinh,...
- Tu sửa lại các phòng học, bàn ghế, trang thiết bị trong phòng học đảm bảo ngăn nắp, sạch sẽ và an toàn.
- Sắp xếp lại các trang thiết bị phòng học bộ môn, phòng thiết bị. Bổ sung mua sắm các trang thiết bị đảm bảo cho công tác dạy học, tránh thiết bị không dùng được. Tổ chức dạy thực hành một cách có hiệu quả, tránh tình trạng dạy chay.
- Sắp xếp lại thư viện, rà soát danh mục các đầu sách giáo khoa, sách tham khảo để có kế hoạch mua sắm bổ sung; làm thẻ đọc, thẻ mượn đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
- Phát huy mọi nguồn lực để từng bước bổ sung cây xanh, cây cảnh trong khuôn viên nhà trường đảm bảo bóng mát, trường học xanh-sạch-đẹp, văn minh, mô phạm và thân thiện.
- Tăng cường công tác bảo vệ cơ sở vật chất, không để xảy ra hư hỏng, mất mát, cháy nổ. Thường xuyên tổ chức học sinh lao động; nhắc nhở cán bộ, giáo viên và học sinh  ý thức bảo vệ tài sản, giữ gìn vệ sinh, môi trường luôn sạch sẽ. 
- Tự đánh giá và rà soát lại các tiêu chí trường Chuẩn, từ đó có kế hoạch, lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2020.
4. Tăng cường các hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động dạy và học
- Sớm ổn định việc phân công giảng dạy, phân công bồi dưỡng học sinh giỏi để ngay khi bước vào năm học tiến hành các hoạt động chuyên môn một cách có hiệu quả.
- Trên cơ sở chương trình của nhà trường đã được thực hiện từ năm học trước, các tổ rà soát và điều chỉnh lại, trình Ban giám hiệu phê duyệt và tổ chức triển khai theo đúng phân phối chương trình, kế hoạch dạy học chính khóa, dạy học tự chọn đã phê duyệt.
- Tích cực chỉ đạo thực hiện đổi mới phương pháp dạy học gắn với sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm khắc phục tình trạng dạy chay, học chay. Khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học, đẩy mạnh phong trào thi đua sử dụng và tự làm đồ dùng dạy học. Chủ động tham gia hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" và website của trường.
- Căn cứ vào chỉ tiêu chất lượng bộ môn đã đăng ký đầu năm học, giáo viên xây dựng kế hoạch và các giải pháp thực hiện dạy học phân hóa theo năng lực học tập của học sinh, giúp đỡ học sinh yếu kém; bồi dưỡng học sinh giỏi; củng cố, kiện toàn chất lượng đầu vào, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập học sinh lớp 10, 11 và 12. Tiếp tục khen tặng Bảng danh dự hàng tháng cho học sinh.
- Giáo viên nắm bắt kịp thời tình hình học sinh để từ đó xây dựng các giải pháp giảng dạy, giáo dục phù hợp với năng lực học tập và đặc điểm tâm lí của từng em để khắc phục có hiệu quả tình trạng học sinh học yếu, bỏ học.
- Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.
- Tổ chức tốt và động viên học sinh tích cực tham gia thi học sinh giỏi văn hóa, thi giải Toán, tiếng Anh trên mạng, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật và thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn. Tăng cường tổ chức các hoạt động như: Thi đố vui để học, Hội thi thí nghiệm - thực hành, Ngày hội công nghệ thông tin, Ngày hội sử dụng ngoại ngữ, Ngày hội đọc,…
- Các tổ, nhóm chuyên môn tăng cường thao giảng, hội giảng, đăng ký tiết dạy tốt; làm đồ dùng dạy học; báo cáo chuyên đề theo chủ đề, chủ điểm; tổ chức báo cáo sáng kiến kinh nghiệm đã đạt giải ở cấp tỉnh. Tăng cường hoạt động dự giờ thăm lớp để góp ý, tư vấn, thúc đẩy giáo viên thực hiện yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, quan tâm giúp đỡ những giáo viên còn hạn chế về năng lực giảng dạy; bồi dưỡng cho giáo viên kiến thức, kỹ năng về đổi mới phương pháp dạy học.
- Đổi mới việc sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng tăng cường giúp đỡ vì sự tiến bộ của các thành viên trong tổ thông qua trao đổi, thảo luận về các chủ đề, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong giảng dạy, nhất là hoạt động nghiên cứu bài học.
- Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi…cấp trường nhằm chuẩn bị nguồn lực dự thi cấp tỉnh.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Kết hợp nhiều hình thức kiểm tra: kiểm tra chuyên đề, kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất, kiểm tra toàn diện... để nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc chấp hành nội quy, quy chế chuyên môn.
5. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá
- Đảm bảo dạy đúng và đủ chương trình theo khung kế hoạch năm học 37 tuần ( Học kỳ 1: 19 tuần, học kỳ 2: 18 tuần). Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch.
- Quan tâm giúp đỡ học sinh có học lực yếu, kém, học sinh ch­ưa chăm.
- Hướng dẫn ôn tập cho học sinh phải bám sát ch­ương trình và chuẩn kiến thức kỹ năng; chú ý phân hoá các đối tư­ợng theo học lực, hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập theo nhóm và ôn tập trung cả lớp; ôn tập theo chủ đề và ôn tập tổng hợp chuẩn kiến thức kỹ năng của từng học kì; tránh học lệch, học tủ.
- Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Chú trọng đánh giá trong quá trình dạy học: đánh giá trên lớp; đánh giá bằng hồ sơ; đánh giá bằng nhận xét; tăng cường hình thức đánh giá thông qua sản phẩm; bài thuyết trình. Kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học. Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào, có biết vận dụng không, do đó cần chú trọng thu nhận thông tin phản hồi về kết quả ôn tập, kiểm tra đánh giá để điều chỉnh cho phù hợp.
- Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra đảm bảo khách quan, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.
- Chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra. Tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn. Đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tăng cường ra các câu hỏi mở; gắn với thời sự quê hương, đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.
- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận; chỉ đạo việc ra các câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có các câu hỏi 1 lựa chọn đúng như trước đây; triển khai phần kiểm tra tự luận trong các bài kiểm tra viết môn ngoại ngữ.
6. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên
- Rà soát, bố trí, sắp xếp, kiện toàn lại đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên một cách hợp lí nhất trên cơ sở mặt bằng lao động chung của toàn trường và phát huy tối đa năng lực sở trường của từng người.
- Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các bộ môn; nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm trong nhà trường thông qua bồi dưỡng, tự bồi dưỡng…
- Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng kịp thời để động viên, khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
7. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Cấp ủy Đảng, phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường
- Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Cấp ủy đảng trong tất cả mọi hoạt động của nhà trường;
- Phát huy vai trò, sức mạnh của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường;
- Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ban ngành đoàn thể, chính quyền trên địa bàn và đặc biệt là sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.
C. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU   
I. Tập thể:
1. Chi bộ: Đạt trong sạch vững mạnh 
2. Trường: Giữ vững danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
3. Công đoàn: Vững mạnh - Xuất sắc
4. Đoàn trường: Tốt.
5. Tổ chuyên môn
- Tổ chức hội thảo chuyên đề: 1chuyên đề / nhóm bộ môn / học kỳ.
          - Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn dự giờ 2tiết/giáo viên/học kỳ.
- Kiểm tra nội bộ: đạt 50% giáo viên / tổ / năm trở lên.
- Tham gia dự thi và đạt GVDG cấp trường: 2 giáo viên / tổ trở lên.
- Kiểm tra hồ sơ, giáo án định kỳ: 1 lần/ tháng/giáo viên .
II. Cá nhân:
1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên:
a/ Tư tưởng chính trị
- 100% cán bộ, giáo viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế chuyên môn, các quy định của Ngành, của nhà trường. Không có cán bộ, giáo viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; vi phạm quy chế chuyên môn và nề nếp dạy học.
b/ Đánh giá theo chuẩn
- Xuất sắc: 80% trở lên.
- Khá: 20%.
c/ Chuyên môn
- Làm mới đồ dùng dạy học : 01 đồ dùng/giáo viên/năm.   
- Thao giảng: 2lần /giáo viên/học kỳ.
- Đăng ký tiết dạy tốt: 3tiết/giáo viên/học kỳ.     
- Dự giờ ( cùng bộ môn và trừ tiết thao giảng ): 2tiết/giáo viên/tháng. Riêng đối với giáo viên tập sự: 4 tiết/giáo viên/ tháng.
- Sáng kiến kinh nghiệm: 1đề tài/giáo viên/năm học ( không có sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp trường thì không xét thi đua năm học).
- Soạn giáo án điện tử và ứng dụng CNTT vào giảng dạy: ít nhất 2tiết /giáo viên/học kỳ.
d/ danh hiệu thi đua
- Đạt Lao động tiên tiến: 95% trở lên.
- Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 1người.
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 5 người trở lên.
e/ Phát triển đảng viên: 2 đồng chí trở lên.
2. Học sinh: 
a/ Tập thể lớp:
                   + Xếp loại Xuất sắc: 3 lớp trở lên
                   + Xếp loại Tốt: 10 lớp trở lên.
                   + Xếp loại Khá: 10 lớp trở lên.
                   + Hạn chế tập thể lớp trung bình.
          b/ Chất lượng đại trà:
- Hạnh kiểm:
          + Loại Khá, Tốt: 94% trở lên.
          + Hạn chế yếu dưới 1%
          - Học lực:             
+ Loại Giỏi: 0,2-0,5%
          + Loại Khá: 32% trở lên.
          + Hạn chế học sinh yếu dưới 2%.
          - Tốt nghiệp THPT: đạt 95% trở lên.
          - Học sinh bỏ học: dưới 1%.
          c/ Chất lượng mũi nhọn:         
+ Học sinh giỏi tỉnh: 2 học sinh.
+ Học sinh giỏi Toán, tiếng Anh trên internet: 6 học sinh.
          + Đại học, Cao đẳng: Phấn đấu có trên 40% học sinh trúng tuyển.
          d/ Phát triển đoàn: Khối 10: 50% /năm học; khối 11: 80%/năm học và khối 12: 97% /năm học trở lên.
III. Các chỉ tiêu khác:
1/  Nhà trường tích cực tham gia và đạt giải các cuộc thi do ngành, địa phương tổ chức.
2/ Hoạt động ngoại khoá: 3 hoạt động/ năm ( 20.11, 8/3, 26/3 ).
3/ Đóng góp xây dựng cảnh quan nhà trường: 01 ngày lương /người/năm.
4/ Nếu có điều kiện cho phép, sẽ tổ chức cán bộ, giáo viên, nhân viên tham quan du lịch ở trong hoặc ở nước ngoài.
D. Tổ chức thực hiện
I) Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan:
+ Cụ thể hóa nghị quyết hội nghị thành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể theo năm, tháng, học kỳ, tuần và triển khai, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Tổ chức theo dõi, kiểm tra các bộ phận thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã đặt ra và giải quyết những phát sinh mới sau Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức.
+ Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
+ Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách như tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi cho cán bộ, công chức, viên chức; Thực hiện công khai tài chính, phúc lợi của đơn vị theo quy định  
+ Tạo điều kiện để Ban Thanh tra nhân dân của đơn vị hoạt động theo luật Thanh tra, thực hiện đầy đủ chế độ cho các thành viên Ban Thanh tra Nhân dân và bảo đảm cho Công đoàn thực hiện quyền kiểm tra theo quy định
+ Cùng Ban Chấp hành Công đoàn, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết qủa thực hiện Qui chế dân chủ cơ sở trong hoạt động và Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức của đơn vị. Tổ chức đối thoại với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để rút kinh nghiệm, bổ sung giải pháp mới và định ra những việc tiếp tục thực hiện.
 II) Trách nhiệm của các đoàn thể:
+ Phối hợp với chính quyền tổ chức các đợt thi đua. Vận động toàn thể đoàn viên, công đoàn viên hoàn thành tốt công tác được giao.
+ Cùng chính quyền tham gia quản lý các hoạt động của đơn vị thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu đề ra.
+ Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ , công chức. Phát hiện và kiến nghị với Thủ trưởng các biện pháp giải quyết để thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị.
+ Chỉ đạo Ban Thanh tra Nhân dân của đơn vị thực hiện quyền giám sát, kiểm tra theo quy định của pháp luật.
+ Phối hợp cùng chính quyền chăm lo cải thiện đời sống cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
III) Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và lao động:
+ Đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trên cương vị công tác của mình, góp phần xây dựng đơn vị phát triển.
+ Gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của  đảng; pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy định của đơn vị .
+ Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác; giữ vững kỷ cương nề nếp trong công tác, sinh hoạt. Không ngừng tự học, tự rèn đê nâng cao trình độ về mọi mặt. Giữ gìn và bảo vệ tài sản chung.
+ Tích cực phản ánh kịp thời tình hình thực hiện của đơn vị và đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng đúng nơi, đúng lúc.
 Phát huy thành tích đã đạt được trong năm học 2014-2015, với khí thế mới, tinh thần mới, tập thể sư phạm nhà trường nguyện đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới 2015-2016.
 
Nơi nhận:                                                                                             HIỆU TRƯỞNG
- Sở GD-ĐT ( Để b/cáo );
- TTrực T/ủy ( Để b/cáo );
- Ban T.giáo T/ủy ( Để b/cáo );                    
- Lãnh đạo trường ( Để chỉ đạo);                                                                     
- Tổ C/môn ( Để triển khai thực hiện );
- Lưu VT.                                                                                                      Lê Văn Dư
                                                                       
 
 

Tác giả bài viết: Lê Văn Dư

Nguồn tin: Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch sử trường

Nằm ở khu vực trung tâm thị xã An Nhơn, được bao bọc bởi ba giao lộ đông người, náo nhiệt của phố phường, ngôi trường đã trở thành một chốn bình yên đi về phủ đầy cây xanh bóng mát, là đất lành nuôi dưỡng tâm hồn và vun đắp tri thức cho biết bao lớp học trò trưởng thành và vinh danh cho...

ketquahoctap 1
logo thtt hstc

Nhập email đăng ký nhận tin mới ở đây

screen 0
1553133118 nls
Nguyễn Dũng
0979.346.307
left
right
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây