Những câu chúc 20 11 ý nghĩa và cảm động gửi đến thầy cô nhân ngày nhà giáo việt nam 4

Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề 2015

Thứ sáu - 06/11/2015 22:31
–— –—
ĐẢNG BỘ THỊ XÃ AN NHƠN                     
   CHI BỘ TRƯỜNG THPT
    NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
                       *  
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số: 03-KH/CB.THPT.NĐC                                                 An Nhơn, ngày  20  tháng 01 năm 2015
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2015
------------
Căn cứ theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ;
Căn cứ Chương trình công tác năm 2015 của Chi ủy Chi bộ trường THPT Nguyễn Đình Chiểu;
Sau khi thống nhất với Lãnh đạo nhà trường, Chi bộ trường THPT Nguyễn Đình Chiểu xây dựng Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2015 như sau: 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
       + Nhằm không ngừng nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về  rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh và thực hiện dân chủ trong sinh hoạt chi bộ;  
+ Làm cho cán bộ và đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của chi bộ trong công tác lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị nhà trường; ý nghĩa quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên;
          + Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015; làm cho mọi đảng viên không ngừng nâng cao nhận thức, gương mẫu, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên;
2. Yêu cầu
          Thông qua sinh hoạt chi bộ, mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ được chi bộ phân công; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong chi bộ. Cấp ủy nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên; có biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ đảng viên và xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.
Tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đi vào nề nếp trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng.
II. NỘI DUNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ
1. Quý I:
          - Chủ đề: Đảng viên, cán bộ, giáo viên nhà trường tham gia thực hiện: “ Trung thực, trách nhiệm” theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
          - Thời gian: Tháng 3 năm 2015
          - Hình thức: Báo cáo chuyên đề
          - Thực hiện: Lê Văn Dư
2. Quý II:
           - Chủ đề: Kinh nghiệm phấn đấu để trở thành giáo viên dạy giỏi
          - Thời gian: Tháng 5 năm 2015
          - Hình thức: Trao đổi, đề xuất cách thực hiện
          - Thực hiện: Nguyễn Đức Ba
3. Quý III:
          - Chủ đề: Công tác quản lý Tổ chuyên môn đạt hiệu quả
          - Thời gian: Tháng 7 năm 2015
          - Hình thức: Báo cáo tham luận
          - Thực hiện: Nguyễn Văn Cường
4. Quý IV:
          - Chủ đề: Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn ở trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
          - Thời gian: Tháng 11 năm 2015
          - Hình thức: Báo cáo tham luận
          - Thực hiện: Lê Thị Ngọc Tuyết
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ Kế hoạch này, các đảng viên được phân công chuẩn bị nội dung để gửi báo cáo cho Chi ủy Chi bộ chậm nhất là 15 ngày theo kế hoạch phân công; đồng thời gửi cho các đồng chí đảng viên trong chi bộ qua địa chỉ mail trước ngày sinh hoạt chi bộ 5 để đảng viên nghiên cứu chuẩn bị ý kiến thảo luận.
2. Thời gian trình bày trước chi bộ, tập thể cơ quan từ 10 đến 15 phút.
3. Chi ủy chủ trì cuộc sinh hoạt chuyên đề. Tùy theo tính chất, nội dung của từng chuyên đề có thể mời toàn bộ cán bộ, viên chức trong nhà trường tham dự và tham gia thảo luận.
         Trên đây là Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề của chi bộ trường THPT Nguyễn Đình Chiểu năm 2015, yêu cầu các đồng chí đảng viên nghiêm túc thực hiện theo đúng tiến độ đề ra./.
 
Nơi nhận:                                                                                         T/M CHI BỘ
- Chi ủy  ( để b/cáo);                                                                           BÍ THƯ
- Các đảng viên ( để t/hiện);
- Triển khai trong sinh hoạt HĐ;
- Lưu VT.                                                                       
                                                                                                               Lê Văn Dư                                   
 
 
 
 
                                                                                     


 

Tác giả bài viết: Chi bộ

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thành tích

1. Danh hiệu:   Năm học   Danh hiệu thi đua Số QĐ của cơ quan ban hành Quyết định 2010-2011 “Tập thể lao động xuất sắc” Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 13/12/2011 của UBND tỉnh Bình Định 2011-2012 “Tập thể lao động xuất...

ketquahoctap 1
logo thtt hstc

Nhập email đăng ký nhận tin mới ở đây

screen 0
1553133118 nls
Nguyễn Dũng
0979.346.307
left
right
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây