Trường : TRƯờNG THPT NGUYễN ĐìNH CHIểU
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 03/09/2019

DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 12A1 50 1 12A1 50
2 12A2 50 2 12A2 50
3 12A3 50 3 12A3 50
4 12A4 50 4 12A4 50
5 12A5 50 5 12A5 50
6 12A6 50 6 12A6 50
7 12A7 50 7 12A7 50
8 12A8 50 8 12A8 50
9 12A9 50 9 12A9 50
10 11A1 50 10 11A1 50
11 11A2 50 11 11A2 50
12 11A3 50 12 11A3 50
13 11A4 50 13 11A4 50
14 11A5 50 14 11A5 50
15 11A6 50 15 11A6 50
16 11A7 50 16 11A7 50
17 11A8 50 17 11A8 50
18 11A9 50 18 11A9 50
19 10A1 50 19 10A1 50
20 10A2 50 20 10A2 50
21 10A3 50 21 10A3 50
22 10A4 50 22 10A4 50
23 10A5 50 23 10A5 50
24 10A6 50 24 10A6 50
25 10A7 50 25 10A7 50
26 10A8 50 26 10A8 50
27 10A9 50 27 10A9 50
28 10A10 50 28 10A10 50
29     29 SU12 50
30     30 SU36 50
31     31 SU45 50
32     32 SU789 50
33     33 DIA29 50
34     34 DIA35 50
35     35 DIA17 50
36     36 DIA468 50
37     37 CD129 50
38     38 CD37 50
39     39 CD56 50
40     40 CD48 50
41     41 LY15 50
42     42 LY79 50
43     43 LY26 50
44     44 LY8 50
45     45 LY34 50
46     46 HOA1 50
47     47 HOA2 50
48     48 HOA3 50
49     49 HOA4 50
50     50 SINH1 50
51     51 SINH2 50
52     52 SINH3 50
53     53 SINH4 50

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Created by TKB Application System 10.1 on 30-08-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 62511017 - Website: www.vnschool.net