hoa 20 11 6

Kế hoạch sử dụng ĐDDH năm học 2015-2016

Thứ ba - 17/11/2015 08:57
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TỔ: TIẾNG ANH-TD-QP
 
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TBDH
Năm học: 2015-2016
Môn: Tiếng Anh

                           
I/LỚP 10
 
STT Tiết theo PPCT Tên bài dạy Các đồ dùng TBDH cần sử dụng trong bài Công tác chuẩn bị Ghi chú
Đã có Phải chuẩn bị Của GV Của HS
( 1) ( 2 ) ( 3 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 )
1 3 Unit 1:Reading   Các tranh về chủ đề trang trại, bảng phụ Tranh, bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
2 4 Unit 1: Speaking   Các tranh  về hoạt động hằng ngày của một người Tranh, bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
3 5 Unit 1:Listening máy , đĩa Tranh về công việc của một tài xế xe xích lô, máy Tranh, đĩa Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
4 10 Unit 2:Listening đĩa ,máy Tranh Tranh, đĩa ,máy    
5 13 Unit3: Reading   Tranh vê  của bà Marie Curie,bảng phụ Tranh, bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
6 15 Unit 3:Listening Máy, đĩa Bảng phụ Bảng phụ    
7 21 Unit 4:Reading   Tranh về trẻ em khuyết tật, bảng phụ Tranh, bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
8 26 Unit 5:Reading   Tranh về các phát minh hiện đại của máy vi tính Tranh Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
9 27 Unit 5: Listening Máy, đĩa  Bảng phụ Bảng phụ    
10 32 Unit 6:Reading   Tranh về các danh lam thắng cảnh  ở Việt Nam, đặc biệt Hà Nội, Huế, bảng phụ Tranh; bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
11 33 Unit 6: Speaking   Tranh về hồ Michigan, bảng phụ Tranh và bảng phụ về kế hoạch chổ ngồi Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
12 34 Unit 6:Listening Máy, đĩa Tranh về một chuyến dã ngoại, bảng phụ Tranh , bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
( 1) ( 2 ) ( 3 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 )
13 40 Unit 7: Reading   Tranh về các phương tiện thông tin đại chúng, bảng phụ Tranh và bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
14 42 Unit 7: Listening Máy , đĩa Bảng phụ Bảng phụ    
15 45 Unit 8: Reading   Tranh về sự thay đổi của cuộc sống miền quê, bảng phụ Tranh; bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
16 47 Unit 8:Listening Máy, đĩa Tranh về cuộc sống trong quá khứ và hiện tại, bảng phụ Tranh; bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
17 55 Unit 9: Reading   Tranh về thê giới động vật dưới biển, bảng phụ Tranh; bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
18 57 Unit 9: Listening Máy, đĩa Bảng phụ Bảng phụ    
19 60 Unit 10:Reading   Tranh, bảng phụ Tranh về  động thực vật quý hiếm; bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
20 62 Unit 10: Listening Máy, đĩa Bảng phụ Bảng phụ    
21 65 Unit 11:Reading   Tranh về các công viên quốc gia và thê giới, bảng phụ Tranh; bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
22 67 Unit 11:Listening Máy, đĩa Bảng phụ, tranh về công viên quốc gia Cúc Phương và dông vật qúi hiếm Bảng phụ, tranh Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
23 73 Unit 12:Reading   Tranh về các loại nhạc ,bảng phụ Tranh; bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
24 75 Unit 12:Listening Máy, đĩa Bảng phụ, tranh về nhạc sĩ Văn Cao Tranh; bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
25 78 Unit 13:Reading   Tranh về  đề tài “phim”;,bảng phụ Tranh bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
26 80 UNIT 13: Listening Máy, đĩa Tranh về  bộ phim “Titanic”;, bảng phụ Tranh bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
27 83 Unit 14: Reading   Tranh về các câu lạc bộ thể thao bóng đá, bảng phụ Tranh; bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
28 84 Unit 14: Speaking   Tranh về các đội  bóng đá, bảng phụ Tranh; bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
29 85 Unit 14: Listening Máy, đĩa Tranh về các cầu thủ bóng đá, bảng phụ Tranh; bảng phụ Sưu tầm tran hoặc vẽ  
30 91 Unit 16: Reading   Tranh về một số di tích lịch sử nổi tiếng ở Việt Nam, bảng phụ Tranh Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
31 92 Unit 16: Speaking   Tranh về lăng Bác, hội trường Thống Nhất, bảng phụ Tranh,  bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
  93 Unit 16: Listening Máy, đĩa Tranh, về một di tích nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới ,bảng phụ Tranh , bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
 
 
II/LỚP 11
STT Tiết theo PPCT Tên bài dạy Các đồ dùng TBDH cần sử dụng trong bài Công tác chuẩn bị Ghi chú
Đã có Phải chuẩn bị Của GV Của HS
( 1) ( 2 ) ( 3 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 )
1 3 Unit 1:Reading   Các tranh về các hoạt động của bạn bè, bảng phụ Tranh, bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
2 4 Unit 1:Speaking   Tranh để mieeut tả về ngoại hình của số người, bảng phụ Tranh, bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
3 5 Unit 1: Listening Máy, đĩa Bảng phụ Bảng phụ    
4 8 Unit 2: Reading   Tranh về trải nghiệm đáng nhớ trong đời, bảng phụ Tranh, bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
5 10 Unit 2:Listening Máy, đỉa Tranh về  hỏa hoạn, bảng phụ Tranh, bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
6 13 Unit3: Reading   Tranh về bữa tiệc sinh và lễ kỉ niệm tiệc cưới, bảng phụ Tranh  và bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
7 15 Unit 3:Listening Máy, đỉa Tranh về các đồ vật tổ chức sinh nhật, bảng phụ Tranh  và bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
8 21 Unit 4: Reading   Tranh về các hoạt đông tình nguyện, bảng phụ Tranh, bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
9 23 Unit 4: Listening Máy, đĩa Bảng phụ Bảng phụ    
10 26 Unit 6:Reading   Tranh về các cuộc thi, bảng phụ Tranh, bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
11 28 Unit 6:Listening Máy, đĩa Tranh về cuộc thi marathon, bảng phụ Tranh, bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
12 35 Unit 7:Reading   Tranh về điều kiện sống hiện nay, bảng phụ Tranh, bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
13 37 Unit 7: Listening Máy, đĩa Bảng phụ Bảng phụ    
14 40 Unit 8: Reading   Bảng phụ, tranh về các lễ kỉ niệm Tranh, bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
15 41 Unit 8: Speaking   Tranh về lễ kỉ niệm, bảng phụ Tranh, bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
16 42 Unit 8: Listening Máy, đĩa Tranh vê Têt trên thế giới, bảng phụ Tranh , bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
17 54 Unit 9: Reading   Bảng phụ, tranh về  các thiết bị phục vụ ở bưu điện Tranh, bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
18 55 Unit 9: Speaking   Tranh vê hoạt đông diễn ra ở bưu điện, bảng phụ Tranh, bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
19 56 Unit 9: Listening Máy, đĩa Tranh về các loại điện thoại, bảng phụ Tranh, bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
20 60 Unit 10:Reading   Bảng phụ, tranh vê các đông vật quý hiếm Tranh, bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
21 62 Unit 10:Listening Máy, đĩa Bảng phụ Bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
22 65 Unit 11:Reading   Bảng phụ, tranh về các nguồn tài nghuyên thiên nhiên Bảng phụ, tranh Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
23 67 Unit 11:Listening Máy, đĩa Bảng phụ, tranh về tài ngiuyeen thiên nhiên Bảng phụ, tranh Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
24 74 Unit 12: Reading   Bảng phụ, tranh về các trò chơi của các nước Đông Nam Á Bảng phụ, tranh Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
25 75 Unit 12: Speaking   Bảng phụ, tranh về một số vận động viên Việt Nam giành giải thưởng. Bảng phụ, tranh Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
26 76 Unit 12: Listening Máy, đĩa Bảng phụ, tranh về một số vận động viên trên thế giới giành giải thưởng Bảng phụ, tranh Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
27 79 Unit 13: Reading   Bảng phụ, tranh về trò giải trí Bảng phụ, tranh Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
28 81 Unit 13: Listening Máy, đĩa Bảng phụ Bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
29 88 Unit 15: Reading   Bảng phụ, tranh về chuyến bau vào con tàu vũ trụ. Bảng phụ và tranh Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
30 89 Unit 15: Speaking   Bảng phụ và tranh về vệ tinh nhân tạo và các nhà du hành vũ trụ Tranh và bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
31 90 Unit 15: Listening Máy, đĩa Bảng phụ và tranh về chuyến đi của nhà du hành vũ trụ đi vào mặt trăng Tranh và bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
32 95 Unit 16: Reading   Bảng phụ và tranh về các kì quan thế giới Bảng phụ và tranh Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
33 97 Unit 16: Listening Máy, đĩa Bảng phụ và tranh về Vạn Lý Trường Thành Bảng phụ và tranh Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
 
 LỚP 12
Học kì 1
STT Tiết theo PPCT Tên bài dạy Các đồ dùng TBDH cần sử dụng trong bài Công tác chuẩn bị Ghi chú
Đã có Phải chuẩn bị Của GV Của HS
( 1) ( 2 ) ( 3 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 )
1 3 Unit 1: Reading   Các tranh về chủ đề gia đình Tranh    
2 5 Unit 1: Speaking     bảng phụ(task 1)   bảng phụ    
3 6 Unit 1:Listening máy , đĩa   đĩa    
4 9 Unit 2: Reading   Tranh theo chủ đề của bài   Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
5 11 Unit 2:Listening máy , đĩa   đĩa    
6 13 Unit 3:Reading   Tranh theo chủ đề của bài  ,bảng phụ Tranh, bảng phụ    
7 15+16 Unit 3:Listening Máy, đĩa Bảng phụ Bảng phụ, đĩa    
8 18 Unit 3: Language focus   Bảng phụ Bảng phụ    
9  23 Unit 4: Reading   Tranh về các loại trường, bảng phụ Tranh, bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
10 25 Unit 4: Listening Máy, đĩa        
11 26 Unit 4: Writing   Bảng phụ Bảng phụ    
12 28 Unit 5: Reading   Tranh về các trường đại học Tranh Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
13 30 Unit 5: Listening Máy, đĩa  Bảng phụ Bảng phụ    
14 33 Unit 6: Reading   Tranh về nghề nghiệp, bảng phụ Tranh; bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
      Máy, đĩa        
15 33 Unit 6: Speaking    Bảng phụ   Bảng phụ     
16 35 Unit 6:Listening Máy, đĩa        
18 42 Unit 8: Reading    Tranh theo chủ đề của bài và bảng phụ Tranh và bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
19 44 Unit 8: Listening Máy , đĩa Bảng phụ Bảng phụ    
20 45 Unit 8:Writing   Bảng phụ   bảng phụ    
21 54 Unit 10:Reading   Tranh, bảng phụ Tranh về  động thực vật quý hiếm; bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
22 55 Unit 10: Speaking   Tranh, bảng phụ Bảng phụ    
23 56 Unit 10: Listening Máy, đĩa        
24 57 Unit 10: Writing   Bảng phụ Bảng phụ    
25 59 Unit 11:Reading   Tranh về sách, bảng phụ Tranh; bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
26 61 Unit 11:Listening Máy, đĩa        
27 68 Unit 12: Reading   Tranh về các môn thể thao ,bảng phụ Tranh; bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
28 69 Unit 12: Speaking   Tranh về các môn thể thao ,bảng phụ Tranh về các môn thể thao ,bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
29 70 Unit 12: Listening Máy, đĩa Tranh về các môn thể thao  Tranh về môn bơi Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
30 71 Unit 12: Writing   Tranh về các môn thể thao  Tranh về các môn thể thao  Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
31 73 Unit 13:Reading   Tranh về  đề tài “SEA games”, Tranh  Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
32 74 Unit 13:Speaking   Tranh về các môn thể thao  Tranh về các môn thể thao  Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
33 75 UNIT 13: Listening Máy, đĩa   Tranh    
34 80 Unit 14: Reading   Tranh về tổ chức quốc tế, bảng phụ Tranh; bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
35 81 Unit 14: Speaking    Bảng phụ các câu hỏi   Bảng phụ    
36 82 Unit 14: Listening Máy, đĩa        
37 83 Unit 14: Writing     Bảng phụ   Bảng phụ    
38 88 Unit 15: Reading   Tranh về phụ nữ, bảng phụ Tranh, bảng phụ Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
39 89 Unit 15: Speaking   Bảng phụ Bảng phụ    
40 90 Unit 15: Listening Máy, đĩa        
41 96 Unit 16: Listening Máy, đĩa   Tranh Sưu tầm tranh hoặc vẽ  
                         
 
 
HIỆU TRƯỞNG                                                              TỔ CHUYÊN MÔN                                         
 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

KỶ NIỆM 33 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM ( 20/11/1982-20/11/2015)

KỶ NIỆM 33 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM ( 20/11/1982-20/11/2015) --------            Sáng ngày 20/11, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Tham dự buổi lễ, có đồng chí Dương Quang Vinh- Ủy...

ketquahoctap 1
logo thtt hstc

Nhập email đăng ký nhận tin mới ở đây

screen 0
1553133118 nls
left
right
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây